Alna

Alna finns i hela Sverige. Nära dig och ditt företag. Vi hjälper företag och andra organisationer att hantera skadligt bruk (tidigare ofta kallat missbruk) i arbetslivet på ett professionellt, handfast, effektivt sätt. Vi ger råd, stöd och utbildning i frågor som rör alkohol, läkemedel, droger, spel, med mera i arbetslivet. Vi hjälper till att utforma och implementera er policy för bruk och skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, narkotika eller annat. Vi ger handledning och support i akuta situationer, erbjuder öppna kurser och företagsanpassad utbildning samt utredning och behandling i individärenden, etc. Vi utvecklar och uppdaterar ständigt våra arbetssätt och metoder. Vi bevakar forskningsrön och arbetsmarknadens utveckling, tar fram informationsmaterial, utbildar, etc.