Ekekullen utredning och behandlingshem

Ekekullen utredning och behandlingshem erbjuder en helhetslösning för dig som uppdragsgivare. På Ekekullen kan vi erbjuda både behandlings-, utrednings- och stöd/utslussplatser. Dessutom har vi en egen resursskola där vi möjliggör skolgång även för de ungdomar med mer omfattande skolproblematik. Vi ser vår styrka i att kunna bemöta våra uppdragsgivares behov inom vår egna organisation.