Ljusdals kommun

Barn- och elevhälsan i Ljusdal består av skolsköterskor, -kuratorer, -psykologer, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare. Som skolpsykolog är Du en del av starkt team med bred kompetens. Du har din placering i centrala teamet i utbildningsförvaltningen men förlägger stor del av ditt arbete ute i verksamheterna där du och dina kollegor arbetar tillsammans med pedagoger och skolledare.