Praktikertjänst Psykiatri AB

Praktikertjänst Psykiatri AB är ett dotterbolag inom Praktikertjänst som driver psykiatrisk öppenvård. Verksamheten växer. I nuläget har vi tre mottagningar i Spånga, Kista och Rinkeby men inom kort innefattar bolaget även stora delar av psykiatrin i nordöstra Stockholm. Praktikertjänst Psykiatri utvecklar och förbättrar ständigt specialistpsykiatrisk vård i nära samverkan med patienter, närstående och samarbetspartners. Förståelse för varje enskilds individs unika historia är i fokus. Verksamheten karaktäriseras av trygghet, flexibilitet och korta beslutsvägar.