ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen

Kommun

Ungdomsmottagningen i Östersund hör till Primärvården i Jämtlands län. Där ingår även de regiondrivna hälsocentralerna, sjukvårdsrådgivning 1177, närvårdsavdelningen Näva i Strömsund, asylhälsan och folkhälsoenheten. Med regeringens särskilda satsning för psykisk hälsa och "Nya sätt och initiativ att nå unga" finns nu möjlighet att välkomna en psykolog till ungdomsmottagningen i Östersund. På ungdomsmottagningen arbetar verksamhetschef, undersköterska, barnmorskor, kuratorer och allmänläkare....


Läs mer

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län

Landsting

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedriver kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete för barn och ungdomar med psykisk ohälsa upp till 17 års ålder. På kliniken finns öppenvårdsmottagning samt länsövergripande akut- och anorexivård. Mer information om Barn- och ungdomspsykiatrin i Jönköping finner du här.


Läs mer

Region Kalmar län

Region Kalmar län

Landsting

Vi erbjuder dig som medarbetare en god arbetsmiljö, bra anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning, forskning och utveckling. Hos oss får du utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Du får arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats. Du har också möjligheter att utveckla din kompetens utifrån din verksamhets behov och arbeta med förbättringar i teori och praktik. Vi jobbar med moderna metoder och teknik. Vi jobbar...


Läs mer

Region Kronoberg

Region Kronoberg

Landsting

I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Psykiatricentrum är ett av hälso- och sjukvårdens centrum. Här arbetar många yrkesgrupper med specialistpsykiatrisk vård för Kronobergs län. I centrumet ingår barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. Hälso- och sjukvården ska bygga på forskning, vetenskap och evidens. Det är en förutsättning för att uppdraget ska kunna utföras på bästa sätt....


Läs mer

Region Norrbotten

Region Norrbotten

Kommun

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets största arbetsgivare. Vi har cirka 7 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.


Läs mer

Region Örebro län

Region Örebro län

Kommun

Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått samman i en ny organisation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt.


Läs mer

Region Östergötland

Region Östergötland

Landsting

Vi vill göra vården bättre, varje dag, året om. Det betyder att patientens perspektiv alltid står i fokus. Att alla tillsammans strävar efter att ständigt förbättra, i stort och i smått. Och att medarbetare som vill utveckla och förändra ges rätt förutsättningar för det. Som en gedigen kunskapsorganisation och som länets största arbetsgivare, med 12 000 medarbetare, har regionen mycket att erbjuda den som vill ta ett steg vidare. Du kan utveckla dig inom ditt yrke, du kan gå vidare och bli...


Läs mer

Region Skåne

Region Skåne

Landsting

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.


Läs mer

Region Sörmland

Region Sörmland

Bank

I Region Sörmland arbetar ca 7 200 personer inom 120 olika yrken. Huvudorter är Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. PTP-platser kommer den här rekryteringsomgången att erbjudas i Eskilstuna, Strängnäs, Nyköping och Katrineholm. Orterna ligger inom ca 1 timmes pendlingsavstånd från Stockholm. Eskilstuna fungerar även väl att pendla till från Västmanland, Katrineholm lämpar sig väl för att pendla till även från Norrköping.


Läs mer

Region Stockholm

Region Stockholm

Landsting

Region Stockholm är ett svenskt landsting som omfattar Stockholms län, med 26 primärkommuner och 2 344 124 invånare. Region Stockholm ansvarar, liksom andra landsting, främst för samhällets offentligt finansierade hälso- och sjukvård.


Läs mer

Region Uppsala

Region Uppsala

Landsting

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.


Läs mer

Region Värmland

Region Värmland

Landsting

Landstinget i Värmland erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands befolkning. Med cirka 7400 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.


Läs mer

Region Västernorrland

Region Västernorrland

Landsting

Region Västernorrland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att utveckla regionen, hälso- och sjukvården och tandvården. Hos oss får du möjlighet till ett arbete där du gör skillnad för invånarna, i ett län som erbjuder både aktivitet och avkoppling. Specialistvården ansvarar för den specialiserade vården i länet. Förvaltningen är organiserad i ett antal länsverksamheter utifrån olika medicinska specialiteter. Våra sjukhusorter är...


Läs mer

Region Västmanland

Region Västmanland

Landsting

Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Läs mer

Rehab Station

Rehab Station

Landsting

Rehab Station Stockholm erbjuder rehabilitering av hög kvalité i en stimulerande och kreativ miljö. Vår verksamhet bygger på den kunskap och erfarenhet som Rehab Station fått efter att ha arbetat med neurologisk rehabilitering sedan 1987. Den grundas på engagemang, kompetens, nytänkande och gott bemötande. Vår vision är att vara förebild för framtidens rehabilitering. Vill du vara med och hjälpa oss att komma dit?


Läs mer

Rekryteringsmyndigheten

Rekryteringsmyndigheten

Rekrytering

Rekryteringsmyndigheten är en myndighet under Försvarsdepar­tementet. Generaldirektören, staben, avdelningen för Prövning, avdelningen för Bemanning och beredskap, avdelningen för IT och avdelningen för Verksamhetsstöd finns i Karlstad. I Stockholm och Malmö finns prövningsenheterna där urvalstester, undersökningar och bedömningar görs.


Läs mer

Resund Behandling AB

Resund Behandling AB

Privat

Resund Behandling är ett privat vårdbolag inom psykiatri. Vi har avtal med Region Skåne sedan 2016-10-01, att bedriva specialiserad ätstörningsbehandling i dagsjukvård för personer över 16 år. På Resund Behandling utreder vi och behandlar patienter med alla typer av ätstörningar. Behandlingen sker både individuellt och i grupp. Vi lägger stor vikt vid samverkan med vårdgrannar, närstående och brukarföreningar. Vi är ett multidiciplinärt team bestående av psykolog, socionom, leg....


Läs mer

RFSU

RFSU

Bank

Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft sedan starten och är det fortfarande. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. Säkra preventivmedel, lagliga aborter och sex på ens egna villkor är fortfarande inte självklart överallt. När du köper våra produkter, blir medlem, samarbetspartner eller på annat sätt stödjer RFSU:s arbete är du med...


Läs mer

Röda Korset

Röda Korset

Privat

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet. Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 33 000 engagerade volontärer runtom i landet och 17 miljoner volontärer över hela...


Läs mer

Rygginstitutet

Rygginstitutet

Landsting

Rygginstitutet har avtal med Stockholms Läns Landsting i vårdvalet och arbetar med smärt- och stressrehabilitering med fokus på arbetsåtergång. Rehabilitering sker mestadels i grupp men kompletteras med individuella konsultationer samt konferenser och teambesök med patienten. Anläggningen ligger nära Stockholm med goda pendlingsmöjligheter och i en vacker lantlig miljö som även kan nyttjas i rehabsyfte.