ARBETSGIVARE

Läs mer om arbetsgivarna!


Läs mer

Röda Korset

Röda Korset

Privat

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Vi finns på plats före, under och efter katastrofer och kriser, i såväl Sverige som i andra delar av världen för att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respek­ten för varje människas värdighet. Röda Korsets styrka är att vi finns överallt, med närmare 33 000 engagerade volontärer runtom i landet och 17 miljoner volontärer över hela...


Läs mer

Rygginstitutet

Rygginstitutet

Landsting

Rygginstitutet har avtal med Stockholms Läns Landsting i vårdvalet och arbetar med smärt- och stressrehabilitering med fokus på arbetsåtergång. Rehabilitering sker mestadels i grupp men kompletteras med individuella konsultationer samt konferenser och teambesök med patienten. Anläggningen ligger nära Stockholm med goda pendlingsmöjligheter och i en vacker lantlig miljö som även kan nyttjas i rehabsyfte.


Läs mer

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen

Statligt

Säkerhetspolisen skyddar Sverige och demokratin, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Det gör vi genom att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet såsom terrorism och spionage samt att skydda den centrala statsledningen. Vi har drygt 1 200 medarbetare med olika bakgrund såsom polis, samhällsvetare, tekniker, administratör, språkvetare, jurist, ingenjör och psykolog. Tillsammans arbetar vi mot Säkerhetspolisens vision, ”Ett säkert Sverige”, för att värna...


Läs mer

Scania

Scania

Bygg

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och...


Läs mer

Scania Occupational Health

Scania Occupational Health

Bank

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med...


Läs mer

Sigtuna vårdcentral

Sigtuna vårdcentral

Bank

Vården hos oss präglas av ett varmt omhändertagande och ett stort patientinflytande. Viktigast för oss är att behovet hos våra patienter står i fokus och att varje individ möts av förståelse, kunskap och hjärta. Vår strävan är att alltid ha högsta möjliga service, tillgänglighet och kompetensnivå hos våra medarbetare, allt ifrån receptionisten till sköterskor, läkare och terapeuter, för att skapa trygghet i alla led för våra patienter. Oavsett om du behöver hjälp med dina sjukdomstillstånd...


Läs mer

Sjöbo kommun

Sjöbo kommun

Kommun

Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 000 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Närhet till Malmö/Lund-regionen med goda kommunikationsmöjligheter.


Läs mer

Skellefteå kommun

Skellefteå kommun

Kommun

Är du legitimerad psykolog och funderar på att flytta till Skellefteå? Eller studerar du till psykolog och har din PTP framför dig? Då är du den vi söker! Skellefteå växer. Det byggs bostäder, förskolor och skolor, fritidsanläggningar, butiker och ett kulturhus. Den pågående utvecklingen innebär att vi behöver fler duktiga medarbetare som vill utvecklas tillsammans med oss! Elevhälsan är ett komplement och en stödfunktion till för- och grundskolan. Här arbetar psykologer, kuratorer,...


Läs mer

Södermottagningen

Södermottagningen

Kommun

Södermottagningen arbetar på uppdrag av Region Skåne. Uppdraget innebär att vi har ett befolkningsansvar att erbjuda psykiatrisk vård och behandling för de personer som bor i de södra delarna av Helsingborg samt Ekeby i Bjuvs kommun, de områden som ingår är Söder, Planteringen, Råå, Rydebäck, Närlunda, Ramlösa, Påarp och Ekeby. Vi eftersträvar en platt organisation med stort fokus på den enskilda patientens behov och de olika professionernas specifika kompetens och likvärdiga delaktighet i...


Läs mer

Södersjukhuset

Södersjukhuset

Landsting

Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år för att få hjälp med alltifrån benbrott till hjärtinfarkter. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande...


Läs mer

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus

Landsting

Södertälje Sjukhus AB är ett akutsjukhus med planerad specialist- och förlossningsvård. Våra 1 100 medarbetare uppmuntras till samarbeten mellan verksamhetsområden och kunskapsutbyten. Här får du som anställd tillgång till unik kompetensutveckling och möjlighet att göra karriär. Vi är en organisation som sätter patienten först och strävar efter kvalitet, jämlikhet och mångfald.


Läs mer

Solna stad

Solna stad

Kommun

Solna kommun eller Solna stad är en kommun i Stockholms län, belägen strax norr om Stockholms innerstad. Centralort är Solna. Solna ingår i sin helhet i tätorten Stockholm. Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan, med en landareal på endast 20 km². Befolkningsmässigt är Solna landets 27:e största kommun.


Läs mer

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Statligt

Alla barn, unga och vuxna har rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och att nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Det kan till exempel handla om att få läsa, skriva och räkna på sina egna villkor. För att det ska bli verklighet måste lärmiljön i förskolan eller skolan vara tillgänglig för alla elever. Pedagoger behöver strategier för hur man kan anpassa lärmiljön med hjälp av läromedel och kunskap om hur man använder alternativa verktyg. Och så måste det...


Läs mer

Spira

Spira

Bank

Välkommen till Spira, en psykologisk byrå som hjälper människor att förändra sin livssituation och må bra igen. För oss är det den varma och personliga kontakten och nyfikenheten på varje människas inre kraft, som gör att vi älskar vårt arbete.


Läs mer

Statens Institutions Styrelse (SiS)

Statens Institutions Styrelse (SiS)

Statligt

SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.


Läs mer

Stiftelsen Manscentrum

Stiftelsen Manscentrum

Kommun

Manscentrum i Stockholm är en fristående mottagning vars inriktning är att bistå män i kris. Varje år hjälper och stödjer vi ett stort antal män som drabbats av svårigheter som de själva inte upplever att de kan hantera. Vi erbjuder samtalsbehandling för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser.


Läs mer

Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal

Bank

Stora Sköndal är en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Vi jobbar för att människor ska få växa och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar


Läs mer

Stiftelsen Trollängen

Stiftelsen Trollängen

Privat

Trollängen startades 1973 för att behandla narkotikamissbrukare. Ganska tidigt insåg vi dock att missbruk inte kunde hanteras lösryckt från de omfattande personlighetsstörningarna hos missbrukarna som kom till oss. Det handlade främst om skador som tillfogats under uppväxtåren. Missbruk är inget kriterium för att komma till Trollängen för behandling.De flesta som kommer till Trollängen har varit med om psykiskt överväldigande händelser (trauman) i barndomen eller senare i livet.


Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Landsting

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO är en del av Stockholms läns landsting och har verksamhet inom merparten av länets kommuner och stadsdelar. Vi bedriver vård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel. Tillsammans är vi drygt 11 500 medarbetare. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver SLSO forskning och utbildning inom allmänmedicin, psykiatri, beroendevård, barn- och...


Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms läns sjukvårdsområde

Landsting

Vi är en del av Region Stockholm och har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen. Våra mottagningar och verksamheter är många människors första kontakt med sjukvården. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare. Vi har fem miljoner patientbesök i öppenvården och 600 000 vårddygn i heldygnsvården under ett år. Med detta är vi en av Sveriges största vårdgivare. Vi bedriver verksamhet i merparten av kommunerna i Stockholms län och i alla Stockholms stadsdelar. I länet bor cirka...