Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. Vårt uppdrag är att bedriva forskning och utbildning och att samverka med det omgivande samhället. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Postdoktor i psykolog med inriktning mot kognition

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Avdelning

Avdelningen för psykologi vid CNS har c:a 100 medarbetare. De flesta som arbetar på avdelningen är involverade i det 5-åriga Psykologprogrammet som avdelningen drivit sedan starten 2007. Forskningen utförs inom ramen för 15 forskargrupper, vars forskning inbegriper prekliniska såväl som kliniska frågeställningar inom psykologi. Forskningen i Herlitz forskargrupp är inriktad mot att studera förekomst, magnitud, och förklaring till könsskillnader i kognitiva funktioner, särskilt episodiskt minne. I våra forskningsprojekt använder vi data som vi samlar in i experimentella studier, men även registerdata.

Arbetsuppgifter

Som postdoktor kommer du att medverka i våra studier om könsskillnader i kognitiva funktioner, inkluderandes registerstudier och experimentella studier på barn och vuxna. Tjänsten inbegriper planering och förberedelse av två datainsamlingar, där en involverar patientgrupper och en annan förskolebarn. Postdoktorn förväntas handleda studenter, färdigställa test och uppgifter, handha etikansökningar, och ansvara för patientkontakt. Postdoktortjänsten kommer även att inbegripa analyser och färdigställande av forskningsrapporter liksom administrativa uppgifter.

Kvalifikationer

Sökanden skall ha en doktorsexamen och god kunskap om ämnesområdet könsskillnader i kognition och om patientgruppen Disorders/differences in sexual development (DSD). Utmärkta färdigheter i svenska krävs. God samarbetsförmåga är meriterande och erfarenhet av barn, liksom dokumenterad självständig forskning och vetenskaplig drivkraft.

Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Även sökande som inte avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan söka under förutsättning att alla krav för fullgjord examen uppfylls innan (avsett) anställningsdatum. Detta ska styrkas av sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  • En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  • En komplett publikationslista
  • En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras ansökningshandlingar i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.
Karolinska Institutet strävar efter att vara en arbetsplats med jämn könsfördelning som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Vi söker en ny psykolog!


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

Vikarierande leg....


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog till BUP...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog


Mer info
& Ansökan
Uddevalla

Familjeterapienheten...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarna, Falun

Leg. psykolog


Mer info
& Ansökan
Saltvik

Psykolog/PTP psykolog...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Norrbotten, Gällivare

Capio söker leg...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog till barn-...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Uppsala