Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet. Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Psykolog/PTP-psykolog till psykiatriska mottagningen i Sandviken

 

Anställning

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat till och med 2020-10-31.
Antal platser: 1

Ansökan

Arbetgivarens referensnummer: RS 2019/515
Senaste ansökningsdatum: 2019-04-07 23:59:59

Övrigt

Kontaktperson(er): Patrik Lind, Avdelningschef, 076-770 49 32, Email: patrik.lind@regiongavleborg.se 
Fackliga företrädare: Sara Sjölin, Vision, Email: sara.sjolin@regiongavleborg.se 

Samhällsmedicin är Region Gävleborgs centrala resurs för strategisk analys och uppföljning. Vi levererar kvalificerade analyser och beslutsstöd till regionledningen, och bistår kärnverksamheterna med kunskapsunderlag. Verksamheten vilar på kunskapsbaserade metoder och vetenskapligt förhållningssätt. Samhällsmedicin utgör tillsammans med Forskningsavdelningen och FoU Välfärd (utredarstödet till kommunerna i länet) Region Gävleborgs Centrum för kunskapsstyrning. Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och Samhällsmedicin som är direkt underställd regiondirektören.

Arbetsuppgifter

Som utredare inom Samhällsmedicin arbetar du inom Region Gävleborgs samtliga kärnområden hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional utveckling, regiontrafik, kultur och folkbildning. Vanliga uppdrag är att följa utvalda indikatorer inom dessa olika områden, att bringa ordning i och kunna värdera olika statistiska underlag, sammanställa statistik och genomföra analyser, både på en översiktig nivå och genom fördjupningsanalyser. Att ta fram beslutsunderlag och på olika sätt bidra till kunskapsstyrning i våra olika kärnverksamheter är också vanligt förekommande arbetsuppgifter.


Som utredare på Samhällsmedicin ska du självständigt och i grupp kunna åta dig både korta uppdrag med krav på snabb återrapportering, och långa uppdrag. Långa uppdrag kan innefatta hela kedjan från studiedesign och relevant avgränsning av uppdraget, till datainsamling, bearbetning, analys och avrapportering i olika former. För arbetsuppgifterna krävs bred och djup metodkunskap, både kvalitativ och kvantitativ.

Samhällsmedicin använder idag programmen Supercross, SAS, SPSS och Excel för sina utredningar. Muntlig och skriftlig framställning är också en del i arbetet. Alla utredare ingår i en utredargrupp som tillsammans för exempelvis konstruktiva metodresonemang inför, under och efter respektive utredning.

Kvalifikationer

Just nu söker vi personer som gärna får ha nationalekonomisk bakgrund alternativt samhällsvetenskaplig bakgrund. Lägst utbildningsnivå är magister. Erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete och samhällsanalys inom berörda områden är meriterande. Kunskap och erfarenhet av arbete med statistiska programvaror är meriterande. Likaså styrkt pedagogisk förmåga. God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, och förmåga att förklara aktuella områden är krav.

God samarbetsförmåga krävs, då uppdragen ofta innebär kontakter med många olika samarbetspartners, samt även intresse för samhällsfrågor. Du är noggrann och strukturerad, lösningsfokuserad och drivs av att arbeta med ett ständigt förbättringsfokus. Du bör ha förmåga att kunna arbeta under tidspress när så behövs. Positivt om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

LIKNANDE JOBB

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanland, Eskilstuna

Psykolog sökes till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Borås

Specialistpsykologer...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Värmland, Karlstad

PTP-psykologer inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Malmö

PTP-Psykolog inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Borås

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Borås

PTP-psykologer inom...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Lund

Skolpsykolog


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Trelleborg

Psykologer, elevhälsan


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västerbotten, Skellefteå