Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Psykolog till VO Barn och ungdomspsykiatri Regional öppenvård i Malmö

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Malmö Trelleborg har cirka 120 medarbetare och vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer. Vi arbetar mot Malmö stads samtliga stadsdelsområden samt Trelleborg, Vellinge och Svedala kommun. Området har tre öppenvårdsmottagningar, en neuropsykiatrisk mottagning, en mellanvårdsmottagning samt mottagning för spädbarnspsykiatri.

Det finns tillgång till heldygnsvård via en akut- och en vårdavdelning. På mottagningen arbetar förutom psykologer även andra yrkeskategorier såsom kuratorer, läkare, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och arbetsterapeut. Totalt är vi cirka 25 medarbetare. Mottagningen utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens, där samarbetet mellan olika yrkesgrupper tydligt sätter sin prägel på arbetet. BUP i Skåne är numera en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet, vilket innebär att vi har ett dokumenterat nära samarbete med institutionerna vid Lunds universitet både vad gäller forskning och utbildning. Vår verksamhet genomsyras av evidensbaserad praktik med stort fokus på utvecklingsfrågor.

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en psykolog till vår mottagning Öster/Väster. I arbetet ingår att självständigt och i samarbete med övriga medlemmar i teamet bedöma, utreda och behandla barn och ungdomar 0-17 år, i nära samarbete med deras föräldrar och i samverkan med vårdgrannar.

BUP i Skåne kännetecknas av ständigt pågående förbättringsarbete för att utveckla den vård och det omhändertagande vi önskar ge våra patienter. Som psykolog bidar du på ett självklart sätt i det arbetet. Det finns mycket arbete att göra och tempot kan ibland vara högt. Du kommer att ingå i en tvärprofessionell arbetsgrupp som rymmer ett seriöst och starkt engagemang för dess uppgifter. Arbetsgruppen präglas av stort omhändertagande och omsorg om kollegor. Förutom utvecklingsvilja finns det gott om glädje och humor som skyddar i en stundtals hektiskt arbetsvardag.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom Sverige. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Det är meriterande om du har några års erfarenhet av behandling och utredning av barn och ungdomar och har utbildning med KBT-inriktning och/eller specifik utbildning i testinstrumentet ADOS och anamnesintervjun ADI. Vidare är det önskvärt med erfarenhet av arbete i barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Vi ser gärna att du har vana av och intresse för utredning av utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Erfarenhet av arbete i journalsystemet Melior samt bokning i WebPASis är också en fördel.

Du lockas av arbete i öppenvården där du får möta ett brett spektrum av patienter med stor variation i problematik och funktionsnivå. Du är intresserad av barns utveckling och psykiska hälsa och av att kunna erbjuda dem och deras familjer bästa möjliga insatser. För att passa i rollen tror vi att du är flexibel, driven och utvecklingsorienterad samt tycker det är roligt och utvecklande att arbeta med familjer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret.

I den här processen använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Övrigt

Förvaltning Psykiatri och habilitering är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.

LIKNANDE JOBB

Legitimerad psykolog...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

Psykolog/PTP till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gävleborg, Gävle

Psykolog till Barn-...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Gävleborg, Gävle

PTP-psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Malmö

Psykolog sökes till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

Leg. psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Helsingborg

PTP-psykolog, starta...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

Psykologer, Barn- och...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Örebro

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Malmö