Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

PTP-psykolog till Barn- och ungdomspsykiatri, Mellanvården i Helsingborg

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har uppdrag om att erbjuda specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk vård för patienter upp till 18 år. För tillgänglighet till rådgivning, bedömning och triagering till rätt vårdnivå har Barnpsykiatrin i Region Skåne en gemensam telefonmottagning, En Väg In (EVI) och även Första Linje-mottagningar som tar emot patienter som har problem med lättare upp till medelsvår psykisk ohälsa. 

Barnpsykiatrin i nordvästra Skåne har öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona samt dagvårdspsykiatri som komplement till de insatser som ges av öppenvårdsmottagningarna och som innefattar spädbarnsteam och mellanvård som ges av Tonårs- och Familjedagvårdavdelningen samt ätstörningsteam. Barnpsykiatrisk akutmottagning och heldygnsvård är lokaliserad till Malmö.

Mellanvården tar emot patienter 0-18 år samt deras familj och nätverk med utökat vårdbehov, patienter som inte anses vara i behov av heldygnsvård men har behov av mer resurskrävande insatser än vad öppenvården kan ge. Detta för att patienten har svårigheter som är komplicerad och det krävs mer omfattande insatser, såväl innehålls- som tidsmässigt än vad man kan ge i ordinarie öppenvård. På Mellanvården, som ligger i Helsingborg, arbetar det olika yrkeskategorier såsom psykologer, kuratorer, läkare, sjuksköterskor, familjebehandlare och arbetsterapeut. Mellanvården eftersträvar ett flexibelt och patientorienterat arbete vilket innebär att träffa patienterna såväl i mellanvårdslokalerna som i patientens vardagsmiljö. Givetvis eftersträvas det även ett nära samarbete med mottagningsteamen och samarbete med vårdgrannar såsom skola samt socialtjänst.

Hos oss erbjuds det även introduktion, utbildning samt handledningsmöjligheter och hos oss arrangerar vi återkommande månadsföreläsningar.

ARBETSUPPGIFTER

Som PTP-psykolog hos oss kommer dina arbetsuppgifter att innefattar både individuellt arbete, men även arbete med övriga medarbetare där bedömning, utredning och individuellt anpassade behandlingar kommer att ske. Mellanvården är en mobil verksamhet, vilket innebär att arbetet sker både på mottagningen samt i patienternas hem och närmiljö. Som PTP-psykolog inom Mellanvården kommer en del av din arbetstid vara kopplad till Mellanvårdens ätteam, med fokus på utredning och behandling. Arbetet hos oss är stimulerande och varierande, där det ges möjlighet att arbeta kreativt med barn och unga utifrån barnpsykiatrins samtliga diagnoser i komplexa ärende. En viktig del i arbetet är att samverka kring patienten både inom BUP och med vårdgrannar samt de samarbetspartners som patienten kan behöva omkring sig.

Vi på Mellanvården arbetar utifrån ett familjeperspektiv och anpassar behandlingen efter patienten samt familjens behov och kan utifrån behovet erbjuda såväl individuella kontakter som familjearbete och/eller gruppbehandling/verksamhet. Utifrån att Mellanvården arbetar med patienter med komplex barnpsykiatrisk problematik och vänder sig till åldersspannet 0-18 år, finns det i dagsläget många olika behandlingsmodeller som exempelvis: PDT, KBT, FT, Marte Meo, MIM, CPP, FFT, ABFT, ART, ACT, Bildterapi, Affektskola och Mindfulnessgrupp, samt att det även finns tillgång till terapihund. 

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som är legitimerad psykolog med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller som alternativt har en godkänd psykologexamen och vill utföra din PTP tjänstgöring hos oss. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. Erfarenhet av barnpsykiatrisk behandlingsarbete ses som meriterande. 

Arbetet som PTP-psykolog på Mellanvården förutsätter att du är flexibel, arbetar systematiskt, är ansvarsfull och intresserad av att arbeta kreativt med patienter med komplexa tillstånd. Som person är du stabil, initiativrik och trivs med att arbeta både individuellt och i team. Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga och trivs med att bedriva utvecklingsarbete inom verksamheten tillsammans med andra. Därutöver har du en förmåga till att få ett helhetsperspektiv kring våra patienter då det kan finnas en blandad problematik både hos patienten och dess omgivning. För att kunna erbjuda god vård till barn/ungdomar och deras familjer samt i dina kontakter med övriga aktörer, förväntar vi oss att du är en god lyssnare och är tydlig i din kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke-och belastningsregistret. 

Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. 
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Psykologer, elevhälsan


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västerbotten, Skellefteå

PBM söker Leg....


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Malmö

Euro Accident söker en...


Mer info
& Ansökan
Växjö

PTP psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Malmö

Leg Psykolog BUP-Kalmar


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kalmar

Leg Psykolog BUP-Kalmar


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kalmar

Leg. Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

PTP-psykolog,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Kalmar

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Trollhättan/Uddevalla