Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

PTP-psykologer inom Habilitering i Skåne, flera orter

Gör skillnad. Varje dag.

Habilitering i Skåne har ett viktigt och utmanande uppdrag; att göra livet mera möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi har 800 medarbetare inom en rad olika kompetensområden, som tillsammans arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv utifrån egna val. Vi erbjuder stöd, behandling, träning och hjälpmedel för att underlätta aktivitet och delaktighet. Våra verksamhetsområden är barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet och vi finns på cirka 40 adresser runt om i Skåne. 

Barn- och ungdomshabiliteringen vänder sig till barn och ungdomar (0-19 år) med varaktiga funktionsnedsättningar och deras familjer. Barnen och ungdomarna kan ha rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Verksamheten bygger på ett tvärfackligt familjecentrerat teamarbete, vilket innebär att familjen har full delaktighet i planering och utvärdering av insatserna. 

Vuxenhabiliteringen vänder sig till personer över 18 år med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder samt autismspektrumstörningar. Verksamheten bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi vänder oss även till närstående samt personal. Verksamheten bedrivs i ett tvärprofessionellt team med arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Här kan du läsa mer om praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) inom Region Skåne: https://bit.ly/2Nf93LB

Arbetsuppgifter

Inom Region Skåne arbetar cirka 500 psykologer. Vi söker nu tre PTP-psykologer, en till barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg, barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö och en till vuxenhabiliteringen i Ystad och Trelleborg. 

I Region Skåne erbjuder vi dig en individuellt anpassad PTP där du tillsammans med handledare utformar tjänstgöringsplan med utbildningsinslag. Genom vår bredd, omfattning och mångfald får du möjlighet att delta i seminarier, studiebesök och temadagar inom flera områden. 

Som PTP-psykolog hos oss får du arbeta med barn och ungdomar eller vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Arbetet innefattar både utredning och behandling samt råd och stöd till brukaren, deras föräldrar och syskon i patientens omgivning. I arbetet förekommer även teamkonferenser, konsultationer och samverkan med andra vårdgivare. Du får arbeta med individer, grupper och nätverk och du får handledning av erfarna kollegor.

Kvalifikationer

För att vara behörig sökande till PTP-tjänsterna ska du kunna uppvisa svenskt psykologexamensbevis senast vid tillträdesdagen i början på september 2019. Du som studerat till psykolog i annat land än Sverige ska uppvisa beslut från socialstyrelsen om att göra PTP och vi ber dig därför bifoga detta i din ansökan.

Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp. 

Vi söker dig som med ett stort engagemang vill bidra till och utvecklas inom vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar bland annat egenskaper såsom god samarbetsförmåga och ett gott och professionellt bemötande. 

I din ansökan ber vi dig att ange vilka placeringar du är intresserad av. Överväg ditt önskemål om placering, tänk på att konkurrensen är som hårdast i Malmö. Vänligen motivera i ditt personliga brev.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister sker innan eventuell anställning. 

Välkommen med din ansökan redan idag!

Information

Just nu söker vi fler medarbetare. Läs mer om våra tjänster här. https://www.skane.se/jobba-hos-oss/Lediga-jobb/?cat=6610

Kontakter

Kontaktpersoner: Hedvig Mannerstråle Paradisi, Studierektor för Region Skånes PTP-program, 040-33 61 16. Nina Hedgren, Rekryterare (för frågor som rör rekryteringsprocessen), 046-275 27 42. 
Fackliga företrädare: Maria Nermark, Sveriges Psykologförbund, 0768-93 01 11.

Övrigt

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör. 
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: 
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

LIKNANDE JOBB

Psykolog/PTP-psykolog,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Östergötland, Norrköping

Psykolog


Mer info
& Ansökan
Sverige, Uppsala

Kliniskt verksam...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanland, Eskilstuna

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanland, Eskilstuna

Legitimerad psykolog...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Skolpsykolog


Mer info
& Ansökan
Sverige, Skåne, Trelleborg

Leg Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

PTP-psykolog, barn-...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Värmland, Karlstad

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Uppsala