Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Psykolog till Intensiv Familjebehandling (IFB)

Intensiv Familjebehandling (IFB) är en del av Barn- och Ungdomspsykiatriska sektionen inom verksamhetsområde Psykiatri i samverkan med regionens kommuner. I dagsläget bedrivs IFB som projekt till och med december 2020 tillsammans med regionen och dess kommuner. Beslut om en eventuell permanentning av projektet tas under december 2019.

Teamet riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 12 - 18 år, med en sammansatt neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik, samt till deras familjer. Teamet består av fyra tjänster. I varje ärende bedrivs behandling av två medarbetare med huvudsakligt fokus på familj respektive ungdom.

IFB riktar sig till ungdomar som genom sin neuropsykiatriska funktionsnedsättning är i behov av långvariga insatser från kommun och region. Teamets uppdrag är att samordna och samverka mellan region och kommunerna i länet. Syftet med IFB är att hjälpa ungdom och familj att hantera och anpassa vardagen. Arbetsmodellen skiljer sig från traditionell öppenvårdsbehandling genom möjlighet till flera träffar i veckan samt att behandlingsinsatserna främst utgår från hemmiljön.

Ditt uppdrag

Arbeta med en effektiv metod för att hjälpa ungdomar och deras familjer tillbaka till en meningsfull vardag, när traditionella öppenvårdsinsatser inte varit tillräckliga. Detta sker genom att se över och införa rutiner i hemmet, arbeta med kompensation såväl som färdighetsträning samt anpassa utmaningar och krav utifrån familjens och ungdomens förutsättningar. En viktig del i ditt arbete som psykolog på IFB är att stärka bemötande och kommunikation inom familjen samt mellan familj och övriga berörda hjälpinstanser.

Målgruppen kräver omfattande stöd från flera instanser, både under tiden för IFB’s behandlingsinsats och i vidmakthållande syfte efter IFB’s avslut. Samverkan och samordning är därför en central del av ditt arbete. I samtliga ärenden har du och din kollega tät kontakt med socialtjänsten, skolan samt barn- och ungdomspsykiatrins öppenvård. Habiliteringen och LSS finns som viktiga samarbetsaktörer i de fall patienten hör till deras personkrets. I samverkan har du som behandlare en central roll och bidrar till att skapa struktur för vidmakthållande som möjliggör att de positiva behandlingseffekterna kvarstår efter avslutad IFB-insats.

Utöver behandlings- och samverkansarbete kommer du att ges möjlighet till att medverka i utvecklings- och förbättringsarbeten inom sektionen.

Dina kvalifikationeer

Vi söker dig som har intresse för och erfarenhet av arbete med målgruppen, samt ett stort intresse för att utveckla arbetssätt och metoder riktade mot denna. Vi ser stora vinster med ett tvärprofessionellt arbetssätt och söker dig som värderar samarbete, både inom och mellan verksamheter. I teamet ingår för närvarande en socionom, en arbetsterapeut och en psykolog.

För att lyckas i ditt arbete bör du ha god kunskap om inlärningspsykologi och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ser gärna att du som söker är psykolog med KBT-inriktning. Erfarenhet av att arbeta med handledning och utbildning är meriterande.

Då IFB har hela länet som upptagningsområde så är körkort ett krav.

Din kompetens

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och för att lyckas i rollen tror vi att du är en person som ser helheten i ditt arbete. Du har lätt att få kontakt med andra människor, har en god samarbetsförmåga och skapar goda relationer. Som person är du prestigelös, lugn och kan planera ditt arbete, men du kan även anpassa dig efter ändrade omständigheter.

Vi erbjuder

Vi kan erbjuda dig en tillsvidaretjänst på heltid. Urval och tillsättning sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Inför tillsättning tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

LIKNANDE JOBB

Psykolog till...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Familjeterapienheten...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Dalarna, Falun

Capio söker leg...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog


Mer info
& Ansökan
Uddevalla

PTP-Psykolog i VGR,...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Göteborg

Psykolog till barn-...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Södermanland, Eskilstuna

Praktikertjänst...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog/forskningspsy...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Stockholm

Psykolog för mödra-...


Mer info
& Ansökan
Sverige, Västra Götaland, Lidköping