Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar.

Skolpsykolog

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Trollbodaskolan är en kommunal F- 9 skola, vackert belägen i natursköna Hässelby med tillgång till goda kommunikationer. På Trollbodaskolan finns i dag ca. 800 elever och runt 100-talet personal. Skolan har ljusa lokaler och en stor gemensamhetsyta med vacker växtlighet. Naturen runt skolan lockar till lek och aktiviteter. På skolan finns ett väl utbyggt elevhälsoteam. Skolan är organiserad både i enheter och arbetslag.

Arbetsbeskrivning 

Skolpsykologen arbetar ur ett skolperspektiv på uppdrag av rektor eller biträdande rektorer utifrån gällande skollag. Skolpsykologen är en del av skolans elevhälsa som skall arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Det övergripande målet för skolpsykologens uppdrag är att bidra till att skapa en god lärandemiljö för elevernas kunskaps- och sociala utveckling, vilket exempelvis innefattar arbete med förhållningssätt, skolmiljö och värdegrund.

Skolpsykologens uppdrag är att hjälpa skolan som organisation att se både problem och möjligheter ur elevens perspektiv. I ett individperspektiv arbetar skolpsykologen för att undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling. Trollbodaskolan satsar mycket på utveckling och skolpsykologen är en viktig kugge i detta arbete.

Skolpsykologen arbetar under tillsyn av Socialstyrelsen och ansvarar för sina arbetsmetoder utan att ta över ansvaret för ärendet. Skolpsykologens direkta individarbete faller under Hälso- och sjukvårdslagen och innebär därför bland annat journalföringsplikt.

Du ingår i och är en viktig del i skolans elevhälsoteam.

  • Du ger konsultation/handledning till t.ex. arbetslag eller enskilda medarbetare.
  • Du gör utvecklingsbedömning/utredning av enskilda elev.
  • Du remitterar till andra vårdgivare.
  • Du bidrar till utvecklingsarbete på organisationsnivå.
  • Du genomför kompetensutvecklande insatser.
  • Du ingår som en viktig del av EHT-arbetslaget.

Kvalifikationer

Som person är du ansvarsfull, engagerad och lyhörd. Du har en positiv attityd till ditt arbete och hanterar situationer på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt. Du får gärna ha erfarenhet av lågaffektivt bemötande.

Övrigt

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tillsättning av tjänst kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Tjänsten tillsätts under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Trollbodaskolan söker en skolpsykolog på halvtid, 50% men har ett samarbete med en annan skola och på detta sätt kan även heltid 100% erbjudas för den aktuella kandidaten.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.