Leg. psykolog med KBT-kompetens

Sverige, Östergötland, Norrköping
Helsa är ett av Sveriges största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med över 600 medarbetare. Inom koncernen arbetar vi med primärvård, företagshälsovård och specialistvård....