Psykolog, Autismteamet, Vuxenhabiliteringen

Sverige, Örebro | 22 timmar kvar!
Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro har gått samman i en ny organisation: Region Örebro län. Arbetet med att utveckla Örebroregionen ska nu bli ännu mer offensivt och effektivt.
Region Örebro län